آخرین اخبار : 

Daily Archives: چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

سید !!! ،‌بی خیال ما و اصلاح طلبا شو … !!!

رضا اصلاحی مجلس دهم به نیمه رسید و فراکسیون امید مجلس هنوز نمی داند در مجلس اقلیت است یا اکثریت، یک سال و نیم از واگذاری مدیریت شهری به اصلاح طلبان می گذرد و آنها جز تغییر ۲ شهردار هیچ خروجی نداشتند. در دولت نیز وضعیت بهتر از حوزه پارلمان و مدیریت شهری نیست. روحانی گوش شنوایی نسبت به توصیه های اصلاح ...