آخرین اخبار : 

Daily Archives: پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

هر کی زودتر نشست … !!!

عارف حکیمی پور: من فکر می‌کنم این در تاریخ مجلس ایران بی‌سابقه است کسی که رأی اول تهران را آورده رئیس مجلس، نایب رئیس و حتی رئیس کمیسیون هم نشده است. این ضعف بزرگی است که نمی‌دانم دوستان چطور آن را توجیه می‌کنند. بالاخره این افراد به نمایندگی از جریانی مسائل را در مجلس دنبال می‌کنند / مشرق