آخرین اخبار : 

Daily Archives: چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

دروغ مذاکره با آمریکا … !!!

احمدی نژاد شیخ الاسلام با بیان اینکه احمدی‌‌نژاد دروغ گفته و بدون اطلاع و هماهنگی با مقامات عالی‌رتبه نظام، مذاکره با آمریکاییها در عمان را کلید زد، تصریح کرد: احمدی‌نژاد به وزارت‌ خارجه دستور داد که هیئتی را برای مذاکره با آمریکایی‌ها به عمان بفرستد و حتی برخی مقامات رسمی وزارت امور خارجه که اکنون نیز مسئولیت دارند، به عمان رفتند. / اقتصاد ...