آخرین اخبار : 

Daily Archives: پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

تکفیر دینی …

reza eslahi تکفیر دینی موضوع تکفیر دینی از جمله مباحثی است که از هزاران سال قبل وجود داشته و تا بشر روی زمین است ادامه دارد . من تکفیر دینی را در قالب زر و زور و تزویر ارزیابی می کنم . هر جا زر باشد ، تکفیر شکل می گیرد . هر جا زور باشد ، تکفیر شکل می گیرد . هر ...